Maridatges artístics a Cardedeu

Vinculart és un projecte artístic impulsat per l’Ajuntament de Cardedeu.

Amb la voluntat de dinamitzar la comunitat artística local i donada la delicada situació que viu la cultura en el context de pandèmia, la Regidoria de Cutlura em va proposar de dirigir una iniciativa que promogués el col·lectiu de creadors/es locals que estiguessin al Cens Cultural. Així va néixer Vinculart, amb la finalitat de crear sinèrgies entre disciplines artístiques diferents.

El repte era crear unes càpsules audiovisuals creatives, fruit del maridatge i la creació conjunta entre diferents artistes.

El projecte que va arrencar a principis de maig, en ple confinament, s’ha convertit en un procés de vinculació progressiva, primer de forma telemàtica i després presencial, i ha donat 4 «videoarts» saborosos com a resultat.

Els presentarem oficialment el dia 16 d’agost dins el marc de la Festa Major de Cardedeu.

Els artistes i les càpsules

Temàticament, les càpsules giren al voltant de la crisi mundial del Covid-19, la pandèmia i el confinament. Creiem que reuneix molt de potencial de reflexió social, individual i col·lectiva on l’art hi pot aportar la seva mirada.

D’aquí s’han triat 4 conceptes que serán el punt de partida de la creació: «La Incertesa», «L’amor en distància reglamentària», «L’explosió de la vida telemàtica», «La solitud i la soledat del confinament».

Càpsula 1: La Incertesa

En una crisi implacable i inevitable l’incertesa pren les regnes. Canvi de paradigmes, acceptar, aprendre a confiar, transformar.

CERÀMICA + MÚSICA

Una creació d’:
Marc Iturri , ceramista
Pol Aumedes , música

produit a Cardedeu
entre el maig i el juliol de l’any 2020

Rodatge a el Taller Sarandaca
(Granollers)
Queralt Albinyana , veu rapsoda

Textos de (per ordre de recitació):
Wislawa Szymborska
Anna Gual
Mary Oliver
Mireia Calafell

Va guiar, atrezzo, fangs i creació plàstica de Marc Iturri

guiar, COMPOSICIÓ i Gravació de la música.
Acordió, veus i Efectes: Pol Aumedes.

Gravació de la Rapsòdia – Albert Salinas, Estudis Lapsus.
Mescla i masterització – Roger Canals.

VINCULART © ️
guiar, direcció i producció de Roger Canals

Gravació i Realització audiovisual: Aleix Cànoves
 de Ràdio TV de Cardedeu


Amb el suport de l ‘ Ajuntament de Cardedeu
—-
Agraïments a l’Taller Sarandaca de Granollers i Albert Salines de Lapsus i Pere Prat.

Càpsula 2: L’amort

Quan el contacte es converteix en l’arma de perill. Com calibrar la necessitat afectiva amb l’autoresponsabilitat del contagi

DANSA + MÚSICA

Una creació de:
Dominik Borucki, dansa
Àlex Martínez, música
———
Produït a Cardedeu
entre el maig i el juliol del 2020

Rodatge al Taller Castells a Santa Agnès de Malanyanes.
Gravació de la música a l”Espai Tot Sona.
———
Guió escènic i creació coreogràfica.
Text parlat, veu en off i dansa: Dominik Borucki.

Dansa: Rosa Ballarín.
———
Composició i gravació de la música d’Àlex Martínez.

Músics: Laia Martínez (veu i baix), Adrià Martínez (guitarra), Josep Puigdollers (bateria), Àlex Martínez (piano)
Adaptació de la lletra d’Àlex Martínez, Dominik Borucki, Laia i Adrià Martínez, Roger Canals.
———
VINCULART ©️ – Guió, direcció i producció de Roger Canals

———
Gravació, edició i coordinació tèncica de David Auladell
Edició d’Aleix Cànoves
 Radio TV de Cardedeu
———
Amb el suport de  l’ Ajuntament de Cardedeu

———
Agraïments als Germans Castells i familia i Espai Tot Sona.

Càpsula 3: La vida viral

L’explosió de la vida digital. L’altre, un perfil virtual. La xarxa, la nova necessitat bàsica. Teletreball. L’streaming.

IL·LUSTRACIÓ + MÚSICA

Guió, il·lustració, animació de Ramon Paris

Composició, mescla i gravació de la música Albert Salinas

—-

Veu rapsoda Queralt Albinyana

Text de Ramon Paris, Albert Salinas i Roger Canals
—–
Produït a Cardedeu entre el maig i el juliol del 2020

—–
VINCULART – direcció artística i tècnica de Roger Canals
——
Amb el suport de Ajuntament de Cardedeu

Càpsula 4: ConfinaMent

L’aturada forçosa. Mirada interior. Temps per reflexionar, ordernar. El perill de la soledat, el goig de la solitud.

FOTOGRAFIA + MÚSICA

una creació de:
Adriana Nicosia, fotografia
Alfred Fernández, música
———
Produït a Cardedeu entre el maig i el juliol del 2020
——-
Guió i fotografia d’Adriana Nicosia
——
Guió, interpretació amb “vihuela” i gravació de la música d’Alfred Fernández
Obra “Soneto” d’Enríquez de Valderrábano, 1547
———
Protagonistes fotografies:
Philippa Parry i Ben, Jordi Castells, Emma i Marcel Fernández, Nil Canals, Encarni Soto
———
VINCULART©️ – Guió, direcció i producció de Roger Canals
——-
Amb el suport de l’ Ajuntament de Cardedeu
———
Agraïments a Pere Prat.

Realització audiovisual i col·laboradors

Producció tècnica audiovisual i artistes transversals. Col·laboracions

Impacte i singularitats de Vinculart

Creiem que l’impacte pot esdevenir a tres nivells:

-En referència als creadors/es: sense dubte, aquest projecte ja està donant visibilitat als artistes locals entre la mateixa comunitat artística de Cardedeu i cap al públic interessat en les propostes. Tanmateix creiem que pot esdevenir l’embrió d’un projecte anual.

-En referència al contingut: quatre càpsules que ofereixen una mirada de la pandèmia i el confinament des de l’art. Quatre reflexions amb molt de potencial social individual i col·lectiva que ha suscitat la Crisi del Covid, i que aquests creadors/es esmenen des de la seva disciplina.

-En referència al context: creiem que suma un precedent més de sinèrgia en la cultura local, aquest cop recolzada més activament des de l’ajuntament, però que demostra la vitalitat de l’art KM0 i el seu entusiasme fecund en la creació col·lectiva.

– – –

Una de les singularitats d’aquest projecte va ser el planetjament econòmic: es van configurar els honoraris de forma igualitària i de forma equitativa.

La Regidoria de Cultura va destinar una partida pressupostària per al desenvolupament del projecte. Tanmateix, aquest pressupost és una tercera part del que s’esdevngué com a cost total.

I es van distribuïr d’aquest manera:

– Uns honoraris fixes igualitaris inicials pels/per les artistes creadors/es pel qual es comprometien al projecte.

– Uns honoraris equitatius a repartir entre el romanent final després de computar els honoriaris fixes i les despeses de materia, producció audiovisual i col·laboradors/es.

El concepte d’equitat honorària: és el repartiment proporcional a les hores de feina de cada creació. Considerem que cada disciplina i cada artista ha dedicat un temps molt variable segons el requeriment i producció de la seva creació i de la seva disciplina. D’aquesta manera, un cop completat el projecte, s’ha demanat a cada artista un pressupost real de la seva feina. S’ha fet una suma global i s’han establert uns percentatges sobre el còmput global. El romanent s’ha repartit segons els percentatges. D’aquesta manera s’ha atés amb la màxima adeqüació al valor que cadascú ha otorgat a la seva feina, conservant la renda mínima pactada per assumir el projecte.